Masaryk Jan

, český diplomat a politik; syn T. G. Masaryka. Po neukončených studiích na pražském akademickém gymnáziu pracoval 1906 – 13 v USA. Za 1. světové války sloužil v rakousko-uherské armádě. Od 1919 v diplomatických službách ČSR. 1925 – 38 vyslanec ve Velké Británii; ve 30. letech odpůrce appeasementu. Za 2. světové války čelný představitel československého zahraničního odboje. 1940 – 45 ministr zahraničí československé exilové vlády v Londýně. Od 1945 do své smrti mnistr zahraničí ČSR. Stoupenec politiky mírové spolupráce mezi Východem a Západem. V únoru 1948 přijal křeslo ministra zahraničí v Gottwaldově vládě, s komunistickým režimem se však vnitřně nesmířil. Zahynul za dosud neobjasněných okolností (sebevražda či politická vražda?) v pražském Černímském paláci. Jeho promluvy v londýnském rozhlase za 2. světové války byly vydány knižně pod názvem Volá Londýn (1946, reedice 1990).

Související hesla