Masochismus

, sexuální odchylka; u jedince dochází k sexuálnímu uspokojení pouze tehdy, je-li fyzicky týrán. Opak sadismu (viz též sexuální deviace). V širším smyslu označení vlastnosti jedince, který dobrovolně snáší psychické, popř. fyzické trýznění nebo je sám vyhledává.

Související hesla