Mastný Vojtěch

, český právník a diplomat. 1920 – 25 československý vyslanec ve Velké Británii, 1926 – 32 v Itálii, 1932 – 39 v Německu; usiloval o smírné řešení konfliktu mezi ČSR a Německem. 30. 9. 1938 převzal v Mnichově text mnichovské dohody. 1942 – 45 předseda správní rady Živnostenské banky.