Mastodonti

, vyhynulí chobotnatci různého systematického zařazení; od pravých slonů se lišili hrbolkatými stoličkami podobnými tapířím. Kly měli buď v obou čelistech, nebo jen v horních. Známi od oligocénu do pleistocénu, kdy žily druhy podobné mamutovi. V pliocénu se z nich odštěpila linie vedoucí k vývoji slonů. K významným druhům patřil Mastodon americanus, který dosahoval délky 3,6 m.

Ottův slovník naučný: Mastodonti

Mastodon Cuv. jest fossilní ssavec chobotnatý (řádu Proboscidia) z čeledi slonů (Elephantidae). Měl lebku podobnou jako sloni, ale čelo nižší, méně vyklenuté, hořejší čelist nižší a dolejší čelist v symfysi daleko v před prodlouženou. Kostra byla statnější než u slonů. Kromě obou hořejších, dlouhých a téměř přímých nebo málo vzhůru zakřivených zubů předních bývají i v dolejší čelisti, a to v symfysi dva tesáky trochu kratší a téměř přímé. Špičáky scházejí; stoliček jest 3 – 0/3 – 0, 3/3 a bývá jich nahoře i dole současně v činnosti po třech. Hořejší jsou veliké, podlouhle čtyřhrané, se 3 nebo 4, zřídka 5 i 6 příčnými hrboly buď jednoduchými, buď v menší hrbolky rozdělenými; mezi hrboly jsou hluboké rýhy a každý jest podélnou ryhou ještě zase ve dvé rozdělen. Koruna zubu jest pokryta tlustou vrstvou emailu. Pod každým příčným hrbolem jest jednoduchý nebo rozdělený kořen. Dolejší stoličky jsou trochu užší, nemají rozdělených kořenův a bývají v předu více otřelé. Z mládí mívají poslední mléčný zub třenovní a prvé 2 definitivní stoličky stejný počet příčných hrbolů; mají tu tedy všickni druhové rodu Mastodon v každé čelisti tři stejné zuby (intermediární). Podle počtu příčných hrbolů na stoličkách dělívají jej na dvě sekce: Trilophodon (na první stoličce 3, na druhé 3, natřetí 4 hrboly) a Tetralophodon (hrbolů 4, 4, 5). U nás nalezen Mastodon angustidens Cuv. ve sladkovodních usazeninách třetihorních v okolí Chebu; jest hojný v Evropě, sev. Africe a jižní Asii ve středním i hořejším miocénu a pliocénu. V Sev. Americe jsou nejstarší Mastodonti nalezeni v hořejším miocénu; hojnější jsou tu v pliocénu, ano Mastodon americanus Cuv. žil asi současně i s diluviálním člověkem. Ze sekce Trilophodon jsou nejznámějšími druhy: Mastodon angustidens Cuv. a Mastodon Turicensis (ve stř. Evropě), Mastodon Pandionis Falc. a Mastodon Falconeri Lyd. v Asii, Mastodon americanus Cuv., Mastodon Ohioticus Blomb., Mastodon Humboldti Cuv. a Mastodon productus Cope v Americe. Ze sekce Tetralophodon buďtež jmenováni Mastodon Arvernensis Croiz. a Mastodon longirostris Kaup. z Německa, Mastodon Sivalensis z Asie a Mastodon campester Cope z Ameriky. Br.

Související hesla