Masuccio Salernitano

, italský spisovatel. Sbírka 50 novel Novellino je psána podle Boccacciova Dekameronu; je však dramatičtější, satiricky vyhrocená proti ženám a kněžím, a na rozdíl od Boccaccia je každá novela zakončena moralizujícím epilogem. České překlady vyšly v antologii Italské renesanční novely.

Ottův slovník naučný: Masuccio Salernitano

Masuccio [-zùčo] Dei Guardati Tommaso Salernitano, novellista ital., žil v XV. stol.; byl tajemníkem knížete salernského, Roberta Sanseverina (* 1474), a složil 50 novell v nářečí neapolském, jež byly uveřejněny r. 1476 v Neapoli jako Il novellino di M. Salernitano con gli argumenti morali e conclusioni d'alcuni esempi. Je to nejzajímavější sbírka novell v XV. stol.; Masuccio napodobí Boccaccia plánem, látkou i moralistickou tendencí, jež dává příklady a výklady často dosti pedantické; kromě dobrodružství komických a fraškovitých obsahuje i látky tragické a mravoučné. »Novellinœ Masuccvo bylo otištěno L. Settembrinim v Neapoli r. 1874. Srv. Gaspary, Geschichte der italienischen Litteratur, II. (1888).

Související hesla