Matematická analýza

, část matematiky úzce spjatá s pojmem funkce a s vyšetřováním funkcí a rovnic rozmanitého typu, jejichž řešení jsou funkce (např. diferenciální rovnice). Do klasické matematické analýzy se řadí starší obory, např. diferenciální počet, integrální počet, funkce komplexní proměnné. K novějším oborům patří např. funkcionální analýza a globální analýza.

Související hesla