Mathura

, historické město v severní Indii na řece Jamuně. Obchodní středisko zemědělské oblasti. Historické památky (hinduistické chrámy, gháty), součást světového kulturního dědictví. Archeologické muzeum. – Mathura je hinduisty považována za rodiště boha Kršny. Osídlení prokázáno od 1. století.

Ottův slovník naučný: Mathura

Mathura, město ve Vých. Indii, viz Mattra.

Mattra (Muttra, Mathura), hl. město distriktu t. jm. divise Agry v britsko-indických sev.-záp. provinciích na 27° 30' s. š. a 77° 44' v. d., na pr. břehu Džamny. Stýká se tu dráha Radžputanská s Východoindickou, má zde sídlo soudní dvůr, nemocnice, trestnice, angloind. škola, evang. a katolická missie a posádka. Památný jest krásný chrám džainů. Z obyv. 61.195 čítajícího (1891) bylo 48.795 Hindů. 10.622 muhamm. a 806 křesťanů. Sotva 10 km od Mathury leží posvátné město Brindáhán , nyní s Mathurou spojené drahou. Mathura byla známa již Ptolemaiovi, Arrianovi i Pliniovi, kolem r. 400 po Kr. stala se centrem buddhismu, později muhammedánskými dobyvateli byla několikráte zbořena.-Distrikt mattraský má 3732 km2 s 713.421 obyv., jest protékán Džamnou a kanálem Ganžským, velmi úrodný a dobře vzdělaný. .