Maurjové

, indická dynastie vládnoucí asi 322 – asi 180 př. n. l., založená Čandraguptou. Maurjové byli první, kdo ovládli téměř celý subkontinent. Hlavní město Pátaliputra. Za Ašóky dosáhla jejich říše mocenského vrcholu a všestranného rozkvětu. Posledního panovníka Maurjů zabil jeho bráhmanský vojevůdce Pušjamitra († 148 př. n. l.), zakladatel dynastie Šungů.

Související hesla