Maxentius Marcus Aurelius Valerius

, římský císař od 306. Uzurpátor. 312 poražen Konstantinem I. Velikým u Mulvijského mostu, kde padl.

Ottův slovník naučný: Maxentius Marcus Aurelius Valerius

Maxentius, císař řím. († 312), syn Maximiana Herculia, byl po smrti Konstantia Chlora v Římě provolán proti Severovi za císaře zároveň se svým otcem, jenž po svém odstoupení žil v soukromí v Kampanii (říj. 306). Maximianus obhájil Italii proti Severovi a Galeriovi, avšak dle usnesení ostatních císařů na schůzi v Carnuntu (307) měl se Maxentius svého panství vzdáti. Přes to udržel se i na dále jako augustus v Italii, vypudil r. 308 svého otce do Gallie a byl nějaký čas uznáván i v Hispanii a v Africe. R. 312 však došlo k válce mezi ním a mezi císařem západním Konstantinem; Maxentius, muž osobně zcela nepatrný, poražen na mostě milvijském a utopil se na útěku v Tibeře.

Související hesla