McTaggart John Ellis

, anglický filozof; stoupenec novohegelovství a personalismu. Za základ skutečnosti považoval společenství všech „já“, k němuž se jednotlivá „já“ vztahují pouze jako jeho projev. Nesmrtelnost duše je nezávislá na uznání nebo popírání Boha.

Související hesla