Mečoví rytíři

, řád mečových rytířů, livonský řád – duchovní řád, založený v roce 1202 Theodorikem, opatem cisterciáckého kláštera v Dünamünde s pomocí biskupa Alberta Rižského pro misie v Kuronsku a Livonsku (podílel se na dobytí Livonska, patřila mu třetina země). Členové žili podle johanitských řádových pravidel. Řádovým oděvem byl plášť s červeným mečem. V roce 1237 splynuli s řádem německých rytířů, ale zachovali si samosprávu. Od roku 1520 řád opět samostatný, zanikl v roce 1561.

Související hesla