Meditace

, rozjímání; forma duševního cvičení, při němž se mysl soustřeďuje sama na sebe na rozdíl od koncentrace, při které se mysl soustřeďuje na konkrétní cíl. Úkon lidské mysli často prováděný v souvislosti s náboženstvím a mystikou. Někdy přemýšlení o duchovním tématu spojené s duchovním cvičením či modlitbou, jindy (např. v některých orientálních myšlenkových směrech či v psychoterapeutickém užití) může mít podobu ztišení, soustředění, bdělého vnímání, ponoření do hlubin duše, někdy s užitím obrazů, krátkých modlitebních či jiných formulí. Připravuje nitro na kontemplaci.

Ottův slovník naučný: Meditace

Meditace (z lat.), přemýšlení, rozjímání, zvl. nábožné

Související hesla