Megality

, megalitické stavby – pravěké památníky z velkých neopracovaných nebo hrubě otesaných balvanů. Sloužily kultu, astronomickým pozorováním nebo jde o pozůstatky pohřebních staveb (mohyl). Dochovány po celém světě; v Evropě (eneolit až starší doba bronzová) zejm. na západě a severu a ve Středomoří. Samostatné stojaté kameny (menhiry) se někdy spojovaly v řady (aleje) nebo vytvářely kruhové objekty (kromlech, henge); pohřebními místy byly dolmeny a chodbovité hroby. Z řeckého megas (velký), lithos (kámen).

Související hesla