Megasthenés

, 4. – 3. stol. př. n. l., řecký vyslanec Seleuka I. Nikátora u dvora Čandragupty Maurji asi 302 př. n. l. Autor díla Indica, významného svědectví o poměrech v soudobé Indii.