Mehmed I. Čelebi

, osmanský sultán od roku 1403. Zvítězil v bojích o trůn mezi členy dynastie po bitvě u Ankary 1402 (kde byl zajat Bajezid I.). Osmanské dynastii zůstaly věrny jen balkánské provincie, které byly základnou pro znovudobytí maloasijských území. Považován za obnovitele osmanského státu.

Související hesla