Mehmed paša Sokollu

, turecký politik bosenského původu, admirál, velkovezír od roku 1564, faktický vládce Osmanské říše. Stranil hodnostářům z Bosny, obnovil samostatnost srbské církve. Tvrdě potlačoval lidové povstání; zavražděn.