Meillet Antoine

, francouzský indoeuropeista; profesor na Collège de France. Navázal na mladogramatiky (Introduction à l’étude comparative des langues indoeuropéennes – Úvod do srovnávacího studia indoevropských jazyků). S M. Cohenem (1884 – 1974) redigoval Les langues du monde (Jazyky světa).

Ottův slovník naučný: Meillet Antoine

Meillet [mejč] Antoine, franc. jazykozpytec a slavista (*1866 v Moulinech [Allier]), stud. v Paříži, hlavně na École des hautesétudes pod Saussurem, krátký čas i ve Vídni. Od r. 1891 působí jako maître de conférences pro srovnávací jazykozpyt na pařížské École des hautes-études; od r. 1896 jest spoluředitelem (directeur adjoint) téhož oboru, r. 1897 stal se doktorem filosofie. Mimo menší práce ve franc. a něm. vědeckých časopisech, věnované hlavně jazykům baltsko. slovanským a arménskému, vydal: Notes d'étymologie grecque (Pař., 1896); De indo-eur. r dice men- (t., 1897); Recherches sur l'emploi du génitif-accusatif en vieux slave (t., 1897). Ztý.

Související hesla