Mein Kampf

, Můj boj – dílo A. Hitlera, které vzniklo ve vězení v Landsbergu, uveřejněné 1925. Programový spis vysvětluje a zdůvodňuje vedoucí roli Germánů v hledání Lebensraumu (životní prostor). Světovláda německého národa se opírá o důsledný antisemitismus, rasovou čistotu, ekonomickou soběstačnost a potření komunismu.