Meinong Alexius

, rakouský filozof a psycholog; žák Brentanův. Zakladatel teorie předmětu, který chápe jako cokoli, k čemu je zaměřeno naše myšlení. Zabýval se teorií hodnoty, ovlivnil Husserlovo pojetí intencionality.

Ottův slovník naučný: Meinong Alexius

Meinong v. Handschuchsheim Alexius, filosof něm. (*1853 ve Lvově), prof. na universitě ve Štýr. Hradci, přívrženec psychologického směru Brentanovského. Napsal: Hume-Studien I.: Zur Geschichte u. Kritik des modernen Nominalismus (Víd., 1877), II. Zur Relationstheorie (t., 1882); Ueber philosoph. Wissenschaft u. ihre Propaedeutik (t., 1885); Psychologisch-ethische Untersuchungen zur Werththeorie (Štýr. Hrad., 1894); Bedeutung des Weberschen Gesetzes (1896).

Související hesla