Meio-

, první část složených slov s významem dělení, zmenšení.