Meissner Alfréd

, český právník a politik. Od 1901 advokát v Praze. Od 1896 politicky činný v české sociální demokracii, v meziválečném období jeden z jejích nejvýznamnějších přestavitelů. 1918 – 38 vedoucí činitel sociálně demokratické strany, poslanec Národního shromáždění. 1920 a 1929 – 34 ministr spravedlnosti, 1934 – 35 ministr sociální péče. 1919 – 20 se významně podílel na vypracování první ústavy ČSR. Za německé okupace vězněn v terezínském ghettu. Po 2. světové válce patřil k pravému (protifierlingerovskému) křídlu sociálně demokratické strany, které svou autoritou podpořil na brněnském sjezdu strany v listopadu 1947. Před únorem 1948 se též jako právní expert podílel na přípravě nové československé ústavy. Autor řady odborných i popularizačních právnických publikací.