Meistersinger

, literatura, hudba označení pro německé měšťany v 15. a 16. století, sdružené ve zvláštních cechovních organizacích. Věnovali se zejména básnictví a zpěvu.

Ottův slovník naučný: Meistersinger

Meistersinger v. Meistergesang.