Meitnerová Lise

, německá fyzička; vědecká pracovnice Ústavu císaře Wilhelma, 1923 – 33 profesorka univerzity v Berlíně. V roce 1938 emigrovala do Dánska, později žila ve Švédsku; od roku 1947 profesorka Nobelova institutu ve Stockholmu, 1961 přesídlila do Velké Británie. Zabývala se jadernou fyzikou a radioaktivitou. V roce 1917 objevila (s O. Hahnem) radioaktivní prvek protactinium a princip štěpení jader, který umožnil praktické využití jaderné energie. V roce 1939 podala (s R. Frischem) teoretické vysvětlení štěpení uranového jádra.

Související hesla