Mejerchold Vsevolod Emiljevič

, ruský divadelní režisér, herec a pedagog; představitel ruské divadelní avantgardy. 1898 – 1902 zakládající člen MCHAT, kde vytvořil mj. role: Treplev v Čechovově hře Racek, Malvolio v Shakespearově Večeru tříkrálovém. Poté působil v řadě ruských divadel (Tovaryšstvo nového dramatu, Divadlo V. F. Komissarževské aj.), kde prosazoval experimentální program stylizovaného divadla. 1920 – 38 vedl divadlo v Moskvě (Mejercholdovo divadlo), které bylo v roce 1938 zlikvidováno; Mejerchold byl zatčen, převezen do koncentračního tábora, kde zahynul. Usiloval o posílení divadelní básnivosti, o symbolické a metaforické vyznění jevištního obrazu, o využití neverbálních divadelních prostředků; proslul zároveň jako tvůrce biomechaniky – nové herecké metody, založené na škále navzájem propojitelných pohybů, které mají v herci i divákovi vyvolat adekvátní vnitřní pocit. Pro jeho režijní styl je charakteristické groteskní vyhrocení situací, hyperbolizace, výmluvná scénická metafora, snaha zobecnit scénický obraz do podoby symbolu. Z inscenací: Smrt Tarelkinova (A. V. Suchovo-Kobylin), Mystérie-buffa, Horká lázeň, Štěnice (V. V. Majakovskij), Les (A. N. Ostrovskij), Revizor (N. V. Gogol), Hoře z rozumu (A. S. Gribojedov), Dáma s kaméliemi (A. Dumas mladší).

Související hesla