Mejstřík Václav

, český botanik, mykolog a ekolog. Zabývá se zejména ekologií a výzkumem mykorrhizních hub. Hlavní díla: Československá rašeliniště a slatiniště, Zemědělství a lesní hospodářství v oblastech se znečištěným ovzduším, Mykorrhizní symbiózy.