Meknés

, Miknás – město v severozápadním Maroku na úpatí Velkého Atlasu; 530 000 obyvatel (1994). Hospodářské středisko oblasti. Průmysl konzervárenský, textilní, dřevozpracující, cementářský. Řemeslná výroba. Dopravní křižovatka. Muzeum marockého umění. Cestovní ruch. – Bylo založeno v 11. stol., koncem 17. stol. hlavní město Maroka. Historické jádro se sultánským palácem ze 17. stol. je od roku 1996 součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

Související hesla