Mekong

, řeka v jihovýchodní Asii; délka 4 500 km (šestá nejdelší na Zemi), plocha povodí 810 000 km2, průměrný průtok 15 900 m3/s. Pramení v Tibetu jako Lancang Jiang, směrem na jih protéká hlubokým údolím a tropickými pralesy. Na dolním toku vodopády Khong (druhé nejvodnější na Zemi), před ústím vytváří rozsáhlou nížinu (pěstování rýže). Ústí několika rameny do Jihočínského moře. Protéká Čínou, Barmou (tvoří hranici), Laosem, Thajskem (tvoří hranici), Kambodžou a Vietnamem. Splavný od Luangprabangu, pro námořní lodě do Phnompenhu.

Ottův slovník naučný: Mekong

Mekong (Mekhong, Meďkong, Mekiang, dříve též Kambodža zvaný), největší řeka Zadní Indie, pramení v tibetském pohoří Dangla pod jmén. Lung-mong-ču na 33° sev. š. a 91° 30' v. d. Sesílen značně bystřinami prodírá se jako Dza- ču prudce hlubokou prorvou k jv., jsa oddělen vysokými hřebeny od souběžných toků Saluinu a Jang-tse-kiangu, obrací se u Jerkala k jihu, protéká pod jménem Lan-tsan-kiang sevřen skalními stěnami 1000-1300 m vysokými Jün-nanem, přibírá několik dosti značných přítoků a pod Kiang-hungem opouští území čínské a tvoří francouzské Indočíně hranici proti anglické državě, pak proti Siamu. V středním toku přinucen hornatinou uchýliti se dvakráte velikým záhybem k východu, teprve od Pa-čumu obrací se k j. a teče pak skoro souběžně s vých. pobřežím Zadní Indie, přijímá s prava největší svůj přítok Se-mun, tvoří peřeje Khongské a posílen s leva Se-kongem u Stung-trengu vstupuje na území Kambodže, mění hojnými náplavy často svůj tok a u města Pnompenhu dělí se na tři ramena, z nichž západ. se vlévá do jezera Tonlé-sapu, kdysi zálivu mořského, dvě ostatní pak v nesčíslná ramena se rozbíhají a protékají Dolní Kočinčínu, již stále rozšiřují svými náplavy. Délka Mekongu udává se dle měření na mapě v měřítku 1 : 2,000.000 asi na 4500 km. Množství vody podléhá značné periodické proměně; doba velkých vod od června do října trvající proměňuje krajinu při dolním toku široko daleko v jezero, z něhož vynikají jen osady jako ostrůvky. U Basaku dle Garniera bývá v době velké vody 50.000 m3 vody, v době sucha 9000 m3 vody za vteřinu. Mekong jest velmi rybnatý; rybolovem zaměstnává se značné množství obyvatelstva. V horním toku svém jest Mekong, pokud známo, jen pro malé kocábky domorodcův splavným; překážky, jež kladly plavbě v cestu prudkost toku, značné proměny hloubky řeky a hojnost peřejů i v středním a dolním toku, podařilo se z velké části překonati francouzské výpravě, vedené poručíkem M. Simonem, jež vyšetřila v l. 1893-95 tok řeky až za Luang-prapang. Lodi společnosti Compagnie des Messageries fluviales de Cochinchine udržují nyní pravidelné spojení parníky ze Saigonu a Caudoku jednak s jezerem Tonlé-sapem, jednak s Vieng-čanem na středním Mekongu, plavbu přerušují již jen peřeje Kemaratské a rozličné překážky mezi Savannakekem a Pakmunem; z Vieng-čanu udržují čluny pravidelné spojení s Luangprapangem. Značné překážky, o jichž odstranění teprve se pracuje, zdržují dopravu tak, že trvá plavba z Pnom-penhu do Luangprapangu v době velkých vod 44 dni, nazpět 16 dní, v době sucha však proti proudu 57 dní a 35 dní po proudu. Náklad na úpravu Mekongu rozpočten na 100 mill. franků. Prameny Mekongu odkryli r. 1893 Dutreuil de Rhins a Grenard, velká čásť horního toku prozkoumána r. 1895 princem Jindřichem Orléanským a E. Rouxem. .

Související hesla