Mekonium

1. entomologie první exkrementy čerstvě vykukleného imaga holometabolního hmyzu; 2. pediatrie viz smolka.