Melanésané

, původní obyvatelé Melanésie, kteří z kulturního ani lingvistického hlediska netvoří jednolitou skupinu; ostrovy osídleny v několika vlnách během 1. – 2. tis. př. n. l. Jazyky tvoří větev austronéské (malajsko-polynéské) rodiny, část je blízká polynéským jazykům, některé papuánským (viz též klasifikační přehled jazyků); jako jazyk mezietnické komunikace a jako spisovný jazyk se užívá anglický pidgin. Melanésané se zabývají zemědělstvím, významný byl rybolov a do pol. 20. stol. i válečnictví. Od 19. stol. přijímali křesťanství; místy vznikly cargo kulty.

Související hesla