Melanický horizont

, středně kvalitní humusový horizont půdní tmavé barvy, sorpčně nasycený bazickými kationty, ale s méně polymerovanými huminovými látkami než molický horizont. Vytváří se především u rendzin a některých hnědozemí. Z řeckého melanos, černý.