Melanokratní horniny

, geologie vyvřelé horniny, v nichž převažují tmavé nerostné součásti.

Související hesla