Melanž

, směs; odborné označení pro směs z několika druhů surovin nebo z různého materiálu; např. marmeládová melanž textilní; geologie útržkovitá promíšená struktura geologické jednotky, způsobená intenzivní tektonikou.

Související hesla