Melasa

, vedlejší produkt cukrovarnické výroby. Obsahuje až 50 % sacharosy a 30 % necukrů. Je důležitou surovinou pro kvasný průmysl, krmivářství. Necukry tvoří alkalické a další soli, aminokyseliny, barviva, pektiny, dextriny, purinové a pyrimidinové báze. Některé z nich jsou získávány průmyslově.

Související hesla