Melchisedech

, církev držák na hostii v monstranci. Název podle starozákonního kněze Melchisedecha.

Ottův slovník naučný: Melchisedech

Melchisedech (hebr. »král spravedlnostį), podle I. Mojž. 14, 18 – 21 král Sálemský, kněz Boha nejvyššího, který Abrahama, když se tudy vracel poraziv nepřátele Lotovy, uvítal chlebem a vínem, začež mu Abraham dal desátky ze všech věcí. I stal se Melchisedech obrazem Ježíše Krista, který se též nazývá »knězem podle řádu Melchisedechovæ.