Melilit

, čtverečný minerál, křemičitan vápníku, hliníku a hořčíku. Ve sloupcovitých krystalech, celistvý, světle zbarven. Vyskytuje se v některých vulkanických horninách, v ČR v některých bazaltech, častý na Vesuvu v Itálii. Umělý ve struskách a tavených horninách.

Ottův slovník naučný: Melilit

Melilith, též humboldtilith, jest křemičitan krystallující v soustavě tetragonální ve tvarech krátce sloupovitých nebo tlustě tabulkovitých. Kusové aggregáty nejsou známy. Barva melilithu jest bílá nebo nažloutlá. Štípatelnost jest dle plochy zpodové patrná; T = 5, H = 2,9-3,1. Chemické složení melilithu kolísá ve značných mezích; od příbuzných skapolithů liší se melilith hlavně tím, že obsahuje též kysličník hořečnatý jako součástku podstatnou. Vogt pokládá melilithy za isomorfní směsi sloučeniny známé jako minerál gehlenit: (Ca1 M1 Fe)3 Al2 Si2 O10 a sloučeniny akermanitové, známé dosud jen jako umělý produkt hutní: (Ca1 M1 Fe)3 CaSi3 O10. Melilith vyskytuje se v sopečných bombách na Vesuvu, dále jako mikroskopická součást mnohých čedičů (v Čechách čedič z Vartenberka a j.). Fr. Sl-k.

Související hesla