Meliorace lesnické

, komplex opatření, která příznivě ovlivňují růst lesních porostů. Spočívají v ochranném zalesňování, v porostních zásazích sledujících rychlejší rozklad hrabanky, ve výsadbě melioračních dřevin (viz též dřeviny lesní), v aplikaci bazických mouček (z bazaltu, diabasu nebo vápence). Technické meliorační zásahy eliminují škody způsobované hromaděním vody v půdě a vodní erozí (viz též hrazení bystřin). Lesní půdu lze meliorovat i orbou, méně často se zavodňuje.

Související hesla