Meliorace rybníků

, soubor zásahů, které zlepšují fyzikální a chemické vlastnosti rybničního dna a tím i vodního prostředí; cílem je zvýšení přirozené produkce ryb. Zahrnuje zimování rybníků, letnění rybníků, hnojení a vápnění (viz též hnojení rybníků), omezování a hubení nadbytečných rostlinných porostů, péči o technické rybniční zařízení.

Související hesla