Meliorativum

, jazykověda slovo se zlepšujícím významem, například neslyšící místo hluchý. Opak pejorativum.

Související hesla