Melisma

, hudba melodická ozdoba; skupina tónů zpívaná na jednu slabiku textu. Vyskytuje se zejm. v orientální hudbě a v církevním zpěvu, např. v gregoriánském chorálu.

Ottův slovník naučný: Melisma

Melisma (řec.) jmenuje se v melodii každá koloratura neb okrasa z několika tónů, zpívaná na jednu slabiku, na rozdíl od přísného recitativního a chorálového zpěvu, kde na každou jednotlivou slabiku zpívá se jen jedna nota. Z melismat vyvinul se v Italii zpěv koloraturní. V hudbě instrumentální jmenují se melismaty všecky drobné melodické okrasy, jako obaly, mordenty, trilky a j. bk.

Související hesla