Melk

, benediktinský klášter v severním Rakousku u stejnojmenného města na Dunaji. Založen v roce 1089, rozšířen a opevněn ve 14. stol. Většina současných budov i zařízení barokních (1702 – 36). Klášterní knihovna s 90 000 svazky, kostel s 65 m vysokou kopulí.

Související hesla