Melkité

, melchité –
1. souhrnné označení syrských a egyptských křesťanů, kteří v christologických sporech v 5. stol. odmítli monofyzitismus a přiklonili se k ortodoxii chalcedonského koncilu (451);
2. melkitská katolická církev, hlásící se k chalcedonské ortodoxní tradici. V jejím čele stojí patriarcha, jehož sídlem je Damašek. Církev má zhruba 1 mil. členů a působí především v Sýrii, Libanonu, Izraeli, Egyptě, Jordánsku; její obce se nacházejí i v Evropě, USA a Austrálii.