Mělnická kotlina

, plochá erozně denudační sníženina ve středních Čechách v sz. části Středolabské tabule. Nejvyšší bod Dřínov (247 m n. m.) v Lužecké kotlině.