Melodická stupnice

, mollová stupnice se zvýšeným šestým a sedmým stupněm.