Melodické intervaly

, hudba intervaly v hudbě, při nichž zaznívají oba tóny intervalu po sobě.