Melodické tóny

, neakordické tóny (průtah, průchod, střídavý tón, předjímka), které se v poměru ke znějícímu akordu jeví disonantní, a vyžadují proto další postup (rozvedení). Obohacují melodii.