Melodik

, méně používané označení pro člověka, který má smysl pro hudebnost a melodii.