Melodika

a) souhrn příznačných vlastností melodie; b) nauka o tvorbě, struktuře a vlastnostech melodie.

Ottův slovník naučný: Melodika

Melodika jest nauka o tvoření melodie, zpěvu. Ač je vynalézavost zpěvní plodem uměleckého vnuknutí, darem božím, jemuž naučiti se nelze, přece hudební aesthetika z přečetných uměleckých děl vyvodila jistá pravidla, kterými nevědomě tvůrčí duch řídí svoji obraznost při tvoření krásného, tóninou, modulacemi a rhythmem dokonalého zpěvu, nebo kterými později opravuje vědomé první své bezprostřední nápady. Srv. Melodie. bk.

Související hesla