Melomimika

, meloplastika, melorytmika – druh uměleckého tance, který pohybem vyjadřuje hudbu.

Ottův slovník naučný: Melomimika

Melomimika (řec.) jest zvláštní umělecký druh programmní hudby, vytvořený ruským skladat. Vladim. Iv. Rebikovem. V melomimice programm hudební nahrazen jest posluchači skutečnou scénou a němohrou, splývající s hudbou v nerozlučný celek. Melomimika náleží tedy v oblast uměn divadelních. Od balletu se-liší tím, že nemá žádných tanců, od pantomimy, němohry století XVIII., pěstěné zvláště v Italii a hlavně Noverrem ve Francii, tím, že hudba má význam ne-li hlavní, tedy rozhodně se hrou rovnoprávný. Ve mnohé příčině jsou melomimiky Rebikova podobny novodobým pantomimikám Léona Délibesa a zvláště Andréa Wormsera, liší se však od nich výhodně duševním prohloubením a výstižným zpracováním hudebním. Počínají tam, kde končí slovo a kde vládne pouze nálada a cit. bk.

Související hesla