Melozzo da Forli

, italský malíř; žák P. della Franceska. Zdokonalil perspektivu, navázal na Mantegnovu malbu iluzívní architektury. Působil ve Forli, v Urbinu, kolem roku 1477 se v Římě stal dvorním malířem papeže Sixta IV. (freska Založení Vatikánské knihovny, Nanebevstoupení Páně – zničeno, výzdoba chrámu Ss. Apostoli). Činný též v Loretu (freska Proroci a andělé ).

Ottův slovník naučný: Melozzo da Forli

Melozzo da Forli, vlastně Melozzo degli Ambrosi, malíř ital. (*1438 ve Forli – †1494 t.). Učil se u Ansuina da Forli a jím uveden do šlepějí Mantegnových; v dospívajícím věku působil naň též krajan jeho Piero della Francesca. Přátelské styky s otcem Raffaelovým Giovannim Santim seznámily jej s urbinským vévodou Federigem da Montefeltro, jenž mu získal přijetí u papeže Sixta IV. Z prací jeho vyniká výzdoba tribuny římského chrámu Santi Apostoli. Jak víme ze zprávy Vasariovy, zobrazil tu na klenbě neobyčejné dovedně Nanebevstoupení Páně. Z díla zachovány jsou zbytky v Quirinále a v sakristii chrámu sv. Petra (3 hlavy apoštolů a 11 hrajících andílků). R. 1474 vyzdobil pro Fed. da Montefeltro knihovnu v Urbině 7 allegoriemi věd a umění, z nichž dvě jsou v Berlíně (Pěstování vědy na dvoře urbinském), dvě v londýnské National Gallery. V prvé z těchto prací přiklonil se k Mantegnovi, jenž prvý zabýval se řešením problému malby disottoi n-su (při pohledu z dola), v druhé k Pierovi della Francesca. Vliv obou možno pozorovati na fresce bibliotéky vatikánské z let 1477-1480 (přenesena na plátno chová se v museu vatikán.), na níž zobrazil Sixta IV. odevzdávajícího vatikánskou knihovnu Platinovi způsobem tak mistrným, že možno v ní vidéti anticipaci Raffaelovy Školy athénské. Po r. 1480, když se stalo m. Forli papežským, vrátil se tam Melozzo s příznivcem svým Girolamem Riariem, jenž tam jmenován guvernérem. Melozzovi byla přičítána neprávem řada jiných prací, zejm. obrazy podepsané Marchus de Melotius Foroliviensis; autorem jich jest Melozzův spolupracovník Marco Palmezzano. Srv. Schmarsow, Melozzo (Štutgart, 1886).