Melting pot

, tavicí tyglík; etnografie od 50. let 20. stol. užívaný termín označující proces kulturní a etnické homogenizace, který probíhá v multietnické a multikulturní společnosti USA. Základem byla představa, že v americké společnosti se vlivem zdejšího způsobu života budou postupně stírat rozdíly mezi přistěhovalci.